Home Ontwerp je site HTML HTML Attributen
HTML Attributen

De meeste tags kan je met een aantal extra opties uitbreiden, waarmee je meer gedetailleerde effecten kan uitvoeren op wat tussen de tags staat. Die opties noemen we attributen.


De attributen hebben bijna altijd een waarde. Het attribuut en zijn waarde staan in de begintag. Een voorbeeld:


<font face="Arial">Hier komt tekst in lettertype Arial te staan</font>

Om de opmaak van tekst te veranderen, wordt de FONT tag gebruikt :


<font>

In bovenstaand voorbeeld hebben we dus het FACE attribuut toegevoegd.


face=" ... "

Dit attribuut wordt gebruikt om op te geven in welk lettertype de tekst moet worden opgegeven.


Je kunt dikwijls ook meerdere attributen gebruiken bij een tag. Het volstaat om de attributen met hun waarden met een spatie te scheiden. Bijvoorbeeld:


<font face="Arial" size="+1" color="red">Rode tekst in Arial</font>

Let op : de waarde van het ingevulde attribuut staat tussen dubbele aanhalingstekens. Maak je dit alvast gewoon, want met de komst van XHTML (de opvolger van HTML) is dit verplicht.


Ga verder met Je eerste HTML pagina.


 
5 + 6 =
 

Verdien meer met je website